Articles

PEMBIDA BERJAYA MOTOSIKAL

PENGISYTIHARAN PEMBIDA YANG BERJAYA BAGI :-

SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BAGI SATU(1) UNIT MOTOSIKAL MODENAS KRISTAR MN110AH ; WNQ 2015

PEMBIDA BERJAYA :-

KOD

NAMA PEMBIDA

5373

ENCIK ZULKEFLI BIN SALLEH

Catatan : Keputusan adalah berdasarkan kepada pematuhan terhadap syarat –syarat sebutharga dan kecukupan deposit minima RM50.00. 

Dimuktamad pada  : 13 Februari 2018 ; jam 9.30 am.